Clubshow 2022

De clubshow van 2022 was in alle opzichten bijzonder.
Daar was natuurlijk het heugelijke feit dat de WPKV haar jubileum show mocht vieren in het jaar van haar 100 jarige bestaan.
Jammer was natuurlijk dat pluimveen en watervogels waren uitgesloten vanwegen de volgelgriep.
Maar toch kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde show.
Met fantastisch prediaten onder de (sier) duiven en konijnen.
Een kleine vereniging met grote fokresultaten.
Want de clubshow 2022 gaat de boeken in, met 11-maal het predicaat Uitmuntend.
Ja u leest het goed. 11 x een U.
11 dieren met alle raskenmerkende eigenschappen.
In de clubkatalogus lees u alle uitslagen van 2022
Foto's vindt u in het fotoalbum.
Het bestuur bedankt alle inzenders en vrijwilligers voor hun deelname en vrijwillige inzet.
Die de show van 2022 tot een gewelidige jubileum clubshow hebben gemaakt

11 uitmuntende dieren op de jubileum clubshow van de WPKV


De fraaiste sierduif was een Voorburgse Schildkropper met een U (uitmuntend) van H. Aalbers. De
fraaiste sierduif op 1 na was eveneens van H. Aalbers
Het fraaiste konijn was een Vlaamse Reus van H. Rademaker met een U, dit was ook het mooiste dier
bij de grote – en middenrassen, de op 1 na beste was eveneens van H. Rademaker.
Het fraaiste konijn bij de kleine rassen was een Hollander van T. Harmelink en op 1 na een Thrianta
van A. Wassink.
Bij de dwergrassen showde H. Ebbers de beste en de beste op 1 na met een kleurdwerg

Bij de oorspronkelijke duiven won G. Dreijers met een Lachduif, op 1 na een lachduif van H. Ebbers.
Opvallend was dat in deze groep maar liefst 9 keer het U predicaat werd gegeven.

 

In hetzelfde weekend werd in Varsseveld een show gehouden waar ons lid H te Peele enkele dieren
inzond. Hij behaalde met zijn witte Vlaamse Reuzen 4 X F en 2 X ZG