Varsseveld

In Varsseveld kleindieren een show waar ons lid H te Peele enkele dieren
inzond. Hij behaalde met zijn witte Vlaamse Reuzen 4 X F en 2 X ZG