WPKV Clubshow 2023

We mogen terug kijken op een prima verlopen keurdag op vrijdag 20 oktover 2023.
Door de volgelgriep maatregelen zijn de kippen en eenden nog niet toegelaten.
De aan huiskeuring voor de kippen, heeft een week vooraf door aan de clubshow plaats gevonden.
Er zijn maar liefst 5x het predicaat U (Uitmuntend) door de keurmeesters uitgedeeld
De uitslagen en foto's zijn te zien op onze site.
 
André Wassink , benoemd tot ere-lid WPKV
Tijdens de gezellige clubavond in gebouw Marijke, was daar een verassing voor André Wassink.
André als jaren verbonden aan onze verenging werd die avond geërd met de versierselen die behoren bij de benoeming tot ere lid van de WPKV.
Bestuur en leden hebben gemeend dat André dit zeker toekomt, na alles wat hij heeft gedaan en nog doet voor de vereniging.
De lijst met activiteiten binnen de WPKV en wat André nog meer doet voor onze hobby is te lang om te noemen.
André, oprecht een ere-lid van de WPKV. Van harte gefeliciteerd